Jesteśmy polską marką - Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 604 612 533 , e-mail: biuro@bosccolo.pl , 
obserwuj nas w social mediach   
WYSYŁKA GRATIS W 24H!   14 DNI NA ZWROT LUB WYMIANĘ

Teraz rabat 15% na całe zamówienie z kodem ALL15
rabat naliczy się automatycznie po wpisaniu kodu w koszyku przy zamówieniu za min. 350,00 PLN

Wersje językowe
Polityka prywatności & RODO

Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. oraz przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Actual.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Bosccolo jest Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Bosccolo w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Bosccolo (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Bosccolo oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub zakupów bez Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Bosccolo oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Actual.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Bosccolo są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Bosccolo produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Bosccolo sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

10. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.  danych osobowych innemu niż Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.  administratorowi danych.

11. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. lub też gdy Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Bosccolol naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Bosccolo. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Bosccolo, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Staszica 34 ,który jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shop.bosccolo.pl

Dane kontaktowe:
email: biuro@bosccolo.pl
telefon: +48604612533 

Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie rejestracji lub dokonania zakupy na naszej stronie internetowej lub w późniejszym etapie korzystania ze strony internetowej oraz w trakcie skorzystania z innych usług oferowanych przez naszą firmę.

Cele przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: • wykonania umowy zawartej w trakcie dokonania zakupy (złożenia zamówienia oraz jego realizacja) • umożliwienia dokonania zamówienia, płatności oraz jej obsługi • realizacji wysyłki zamówienia w wybrany przez Klienta sposób oraz jej obsługi • założenia i zarządzania kontem oraz obsługi konta Klienta, transakcji i problemów technicznych • obsługi reklamacji w momencie jej złożenia • obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną • kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy • podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa • monitorowanie aktywności Klienta oraz innych użytkowników strony obejmujących np.: wyszukanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert promocyjnych oraz przygotowanie działań marketingowych w tym dopasowanie treści reklam zgodnie z treściami przeglądanymi przez użytkowników strony • zabezpieczenie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym usług świadczonych droga elektroniczną • prowadzenie analiz pod kątem poprawności działania strony oraz jej napraw, a także dopasowania treści i ofert promocyjnych zgodnie z aktywnością użytkowników • organizacji konkursów, promocji oraz programów lojalnościowych • prowadzenie analiz statystycznych • przechowywanie w celach archiwizacyjnych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Kategorię danych i konsekwencje ich braku Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług: • adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzin w przypadku założenie konta • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia w przypadku zamówienie jako gość • nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

Konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy, wykonania usługi złożenia i realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu internetowego. W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient i użytkownik strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy. Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przekazywanie danych osobowych Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji umowy dokonania płatności do dostawców usług płatniczych (w tym także PayU Spółka Akcyjna jako administratorowi danych w celu realizacji i obsługi transakcji) oraz realizacji wysyłki do firm świadczących usługi kurierskie. Wszystkie dane osobowe będę przekazywana do w/w odbiorców zgodnie z wyborem sposobu płatności i dostawy wskazanego przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.

Okresy przechowywania danych osobowych Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu korzystania ze strony internetowej, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznym i archiwizacyjnym. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe przetwarzane są przez okres, którym zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych i dokumentów przez wymogi prawne.

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl